កូលីដា ខេ៣

  • Kolida K3 GNSS Handheld Gps Receiver RTK Surveyor Equipment RTK

    Kolida K3 GNSS Handheld Gps អ្នកទទួល RTK ឧបករណ៍ស្ទង់មតិ RTK

    ម៉ាស៊ីន GNSS ល្អបំផុតក្នុងថ្នាក់

    បច្ចេកវិទ្យា 965-channel GNSS ទំនើបរួមបញ្ចូលគ្នាជួយ K3IMU ក្នុងការប្រមូលសញ្ញាពី GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS ជាពិសេស BeiDou III ចុងក្រោយបង្អស់។វាបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវគុណភាពទិន្នន័យ និងល្បឿនចាប់សញ្ញាផ្កាយរណបនៃការស្ទង់មតិ GNSS ។