សុខគា CX ស៊េរី

  • Sokkia Total Station CX-105 Reflectorless 5″ Conventional Total Station

    Sokkia Total Station CX-105 Reflectorless 5″ Conventional Total Station

    ម៉ូឌែល CX-105 ការពង្រីកតេឡេស្កុប / ថាមពលដោះស្រាយ 30x / 2.5″ ផ្សេងទៀត ប្រវែង: 171mm (6.7in.), Objective aperture: 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) for EDM), រូបភាព៖ ត្រង់, វាលនៃទិដ្ឋភាព : 1°30′ (26m/1,000m), ការផ្តោតអារម្មណ៍អប្បបរមា៖ 1.3m (4.3ft.), ការបំភ្លឺ Reticle: កម្រិតពន្លឺ 5 ការវាស់វែងមុំបង្ហាញ គុណភាពបង្ហាញ 1″ / 5″ (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) (ISO 17123-3:2001) 5″ ឧបករណ៍ទូទាត់អ័ក្សពីរ / Collimation c...