ខាងត្បូង N6

 • South N6 Surveying Optical Device Total Station Survey Instrument

  ឧបករណ៍ស្ទង់មតិ South N6 ឧបករណ៍អុបទិក Total Station Survey Instrument

  ● ភាពជាក់លាក់ 2″ / 5″ • ព្រីមជួរវែង (5000 ម) និងមិនមែនព្រីម (1000 ម/ 1500 ម) EDM

  ● Trigger Key, Hot key ដំណើរការលឿនជាងមុន

  ● ការភ្ជាប់ឥតខ្សែដោយប៊្លូធូសឥតខ្សែ ឬ USB Stick

  ● អង្គចងចាំខាងក្នុងធំជាង រក្សាទុកប្លុកទិន្នន័យ 96000

  ● ប្រតិបត្តិការយូរជាងនេះ ពេលវេលារហូតដល់ 10 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ម